Pavelló de Sant Rafael. 100 anys d'història. 100 anys de canvis. 2019 — Museus