Museu Grífols. Història d'una companyia. 2008 — Museus

Museu sobre la història de la família Grífols i el seu vincle empresarial amb l'estudi i l'evolució dels hemoderivats.

Institució impulsora: Grífols S. A.

Ubicació: Barcelona, Catalunya; Phoenix, Arizona

© Fotografia: Pepo Segura

Amb la creació del Museu Grífols es pretén difondre i posar en valor l'activitat i la trajectòria de l'empresa, exposar el material documental i audiovisual de la col·lecció, i adaptar el museu a les noves necessitats corporatives. La nostra intervenció es basa a dissenyar una visita com a experiència dramàtica, dividint la visita en dos espais complementaris que funcionin per si mateixos, però que formin part d'un tot que és el recorregut. El primer és la planta noble, optimitzada per explicar l'activitat de l'empresa, i el segon és l'espai nou, vinculat al vestíbul, que repassa la història de Grífols, i permet aprofundir més en les innovacions científiques.

L'espai dedicat a aquesta funció ofereix certes dificultats, a causa que es troba a l'edifici original on van començar els laboratoris Grífols. S'hi accedeix a través d'un primer espai introductori i tot seguit es passa a una sala on es reprodueix un audiovisual sobre la història de l'empresa i la seva relació amb l'hematologia. En aquest espai es produeix un efecte sorpresa. En acabar aquest fragment de vídeo, desapareix la pantalla i apareix, il·luminant-se, l'espai expositiu. Aquestes primeres sales de la planta baixa estan dedicades als mètodes i tecnologies de transfusió, i en ell s'exposen les patents ideades per la família Grífols. Per explicar el contingut més tècnic, i per tant més difícil per al visitant, s'utilitzen recursos interactius sobre diferents processos, com el de liofilització. L'espai superior, vinculat a aquesta sala d'actes, allotja tota la informació sobre la història i la cronologia de l'empresa, informació que pot ser d'interès també als usuaris d'aquesta estança que no desitgin o no els calgui recórrer la resta d'espais del museu.

Web Museu Grífols