La flauta màgica. 1991 — Arts escèniques

Projecte escenogràfic per a la representació de La flauta màgica de Mozart organitzat per l'Associació Asturiana d'Amics de l'Òpera.

Institució impulsora: Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera

Ubicació: Oviedo, Astúries.

© Dibuixos: Ignasi Cristià i Josep Montoya

L’Asociación Asturiana de Amigos de la Ópera, amb seu a Oviedo, va organitzar aquest concurs d'escenografia en què vam obtenir una menció d'honor. La flauta màgica és una òpera complexa perquè relata un viatge iniciàtic, carregat de simbolisme maçònic, que aprofundeix en la dicotomia entre allò apol·lini i allò dionisíac endinsant-se en les profunditats de la condició humana. Com es tracta d'un viatge, recórrer un camí de perfeccionament cap a la plenitud, vam plantejar que no existís cap fos en negre en un canvi d'escena, sinó que les transicions estiguessin integrades al ritme narratiu.

El primer element que trobem és un marc arquitectònic que envolta la boca de l'escenari, que recorda un temple, i que simbolitza l'espai del sublim on esdevé l'escena. Tots els elements harmonitzen amb aquesta arquitectura, representats de manera estilitzada i sintètica. Així, durant la prova en què el protagonista s'enfronta a una serp, aquesta està representada per tres neons que es mouen mitjançant fils, en forma de titella. L'aparició de la reina de la nit es produeix quan tres anells circulars que apareixen lentament en escena convergeixen com si es tractés d'un eclipsi. Els elements escènics entren i surten lentament de l'escena a la vista del públic, formant imperceptibles transicions. Una de les escenes esdevé entre un bosc de palmeres, que en el nostre cas és d'una geometria rígida, cartesiana, de palmeres d'acer que formen una composició simètrica. Es tracta d'elements esculturals, sintètics i abstractes en un espai molt net sempre amb fons de colors plans. El nostre esforç en aquest ritme dissenyat va derivar de la pròpia estructura operística de Mozart: la relació entre ària i recitatiu com a elements d'aprofundiment o de dinamització de la narració.

Web Ópera de Oviedo