Món Casteller. Museu Casteller de Catalunya. 2017 — Museus

Projecte museogràfic permanent sobre el fenomen dels "castells", manifestació de cultura popular pròpia de Catalunya considerada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO. 

Institució impulsora: Ajuntament de Valls

Ubicació: Valls, Catalunya 

© Renderització: Ignasi Cristià SL

El nostre projecte per al Museu Casteller va ser escollit mitjançant concurs públic pel seu component innovador i emotiu. Per mitjà del lema "Un castell en 3 actes", el museu proposa un relat en tres actes per explicar el fenomen i transmetre l'emoció dels "castells". 

El primer acte sobre el valor planteja l'impuls humà d'elevar-se buscant la transcendència a través de la verticalitat, amb una gran projecció inversiva en una enorme pantalla vertical. En el segon acte sobre l'equilibri i el sentit comú es desenvolupen continguts temàtics específics amb recursos interpretatius i emocionals amb una gran càrrega sensorial i recursos informatius i descriptius. El projecte museogràfic està basat en el cercle com a figura geomètrica que caracteritza la forma de pinya d'un "castell" i diversos recursos tecnològics com projeccions i instal·lacions sonores i interactives. A més, aquesta forma geomètrica estableix un diàleg amb l'edifici, que també la utilitza.

El tercer acte està dedicat a la força, on el "castell" aconseguit i el moviment "casteller" en un moment d'excel·lència es presenten en forma d'instal·lació multimèdia circular que es desplega des del sostre al ritme de la narració de la culminació d'un "castell", provocant sorpresa i emoció en el públic. Es tracta d'un espectacle final que té sentit com a conclusió del relat i com a espectacle multimèdia. A més dels espais museogràfics, el projecte inclou tots els serveis de l'edifici (botiga, restaurant, oficines...), així com l'ordenació de l'espai públic de l'entorn del museu, que és de nova planta.

Web Museu Casteller de Catalunya. Món Casteller