Viatge al món de les ombres / Herois i Déus. 2006 — Museus

Dues exposicions que neixen de la mateixa col·lecció sobre la cultura del titella i el teatre d'ombres a la Xina. Un viatge per les diferents tipologies d'espectacle teatral i de titelles, així com les històries llegendàries que solien representar.

Institució impulsora: Fundació Bancària “la Caixa”

Ubicació: Itinerant

© Fotografia: Ignasi Cristià SL

Aquesta col·lecció fou primerament reunida i més tard ampliada per un matrimoni francès en els seus viatges i estudis sobre la Xina. Es componia originalment de 7.000 peces i va acabar creixent fins a les 14.000. D'ella van sorgir dues exposicions, una dedicada exclusivament al teatre d'ombres i una altra al voltant del teatre de titelles xinès i tots els tipus de titelles que el protagonitzen. És un exemple de com d'una mateixa col·lecció permanent poden sorgir diversos discursos independents si s'exploren quines són les relacions possibles entre els objectes que la componen.

"Viatge al món de les ombres" explica la tradició de l'ombra a l’Orient, a través de diversos països i civilitzacions. Especialment se centra en els relats èpics del Mahabharata i el Ramayana, que formen part de la literatura clàssica de la cultura hindú. Aquestes peces es disposen sobre caixes de llum, emulant la manera en què tradicionalment es representen. Les dues exposicions es componen d'un gran nombre de peces que es van haver d'ordenar a través d'un discurs que tingués sentit, amb el qual mostrar la complexitat de l'obra.

L'exposició "Herois i Déus" se centra exclusivament en la cultura xinesa i es divideix en dues parts: la primera dedicada als tipus de titella (de pal, de guant, de fils, etc.), mentre que la segona explica les històries que solien representar-se. El concepte consisteix a exposar les marionetes com si fossin productes d'importació de l’Orient llunyà, per això la primera planta està plena d’habitacions que evoquen grans caixes o contenidors de fusta de pi. Cadascuna de les caixes està dedicada a un tipus de titella.

La segona planta es dedica a les històries tradicionals de la Xina. Aquesta part es va dissenyar amb especial cura, ja que els titelles estan pensats per moure’s, per representar una acció en una història, però la majoria d'aquestes peces són molt antigues, fins i tot algunes tenen més de tres segles d'antiguitat. Així que es va decidir construir un teatre de teatres, i a cada fornícula es representava una acció congelada en el temps. D'aquesta manera, la primera sala és com si fos el camerino, i la segona sala, l'escenari.

Web Fundació Bancària “la Caixa”