500 anys de reforma protestant. 2017 — Museus

Exposició sobre el naixement i el llegat de la Reforma Protestant de Martí Luter, fent especial èmfasi en la seva influència sobre els Països Catalans a través de la impremta i les comunitats religioses locals.

Institució impulsora: Fundació Bancària “la Caixa”

Ubicació: Barcelona, Catalunya

© Fotografia: Pepo Segura

L'objectiu d'aquesta exposició va ser treure el major partit possible als elements de què es disposaven, intentant oferir un projecte museogràfic senzill, però rigorós, complet i solemne. La temàtica de l'exposició va ajudar en gran mesura a aconseguir aquest objectiu, ja que el caràcter protestant busca dignificar l'austeritat com a expressió de l'esperit, davant de les fastuoses decoracions i cerimònies de l'església catòlica. Això va conduir a un disseny ergonòmic, compost per cavallets de fusta de pi i fons negres, amb una il·luminació que fa destacar les peces exposades en un ambient serè.

A la primera zona trobem un nucli que ens explica qui és Luter i què va proposar. Es va dissenyar una peanya que representa un retrat del pare del protestantisme sobre un tul imprès retroil·luminat, es van col·locar algunes de les seves tesis més rellevants i es va dedicar un espai especial per a la impremta, fonamental en la propagació del missatge protestant. Per aquesta raó s'exposa aquí una de les primeres bíblies traduïdes que es van editar, al costat d'una última edició contemporània.

A continuació s'inicia un discurs cronològic, històric en què apareixen els set protagonistes del protestantisme, la gènesi i expansió del mateix, i la seva influència sobre els Països Catalans. El que intenta representar aquest ordre és un moviment de fluctuació, a cada període d'expansió li segueix un període de persecució i repressió per part de la Inquisició, o del franquisme.

Finalment es dedica un espai a explicar el culte, insistint especialment en el paper de la música en els ritus i oficis protestants, a través de figures importantíssimes com Johan Sebastian Bach. L'exposició es tanca amb un audiovisual que representa figures il·lustres del protestantisme de les quals sovint es desconeix que pertanyien a aquesta confessió religiosa.

Web Fundació Bancària “la Caixa”