Georges Méliès. La màgia del cinema. 2013 — Museus

Exposició sobre l'aportació de Méliès com a pioner de l'art del cinematògraf, a través de la història dels primers aparells de projecció, les seves pel·lícules, i la seva caiguda en l'oblit després de la creació de les empreses Star Film i Gaumont. Aquesta exposició va donar lloc a una altra versió més reduïda i adaptada a sales més petites i amb menys possibilitats d’acollir la museografia completa.

Institució impulsora: Fundació Bancària “la Caixa”

Ubicació: Barcelona, Madrid, Girona, Lleida, Palma

© Fotografia: Ignasi Cristià SL

Web Fundació Bancària “la Caixa”