Museu marítim de Barcelona. 2010 — Museus

Proposta museogràfica de reordenació de la visita i les col·leccions conciliant els recursos exposats amb l'arquitectura patrimonial de l'edifici. Es persegueix recrear l'ambient original de les drassanes.

Institució impulsora: Museu Marítim de Barcelona

Ubicació: Barcelona, Catalunya

© Renderització: Ignasi Cristià SL

El projecte per al Museu Marítim de Barcelona va suposar un repte en molts sentits, per l'amplitud del tema al qual està dedicat, la importància de l'edifici, i perquè calia desenvolupar també el contingut de tot el discurs expositiu, no només el disseny de la museografia. La nostra proposta va quedar en segona posició d’entre 25 projectes presentats. 

L'edifici de les drassanes és avui dia de difícil interpretació, ja que s'ha perdut la relació directa amb la línia de costa de la que gaudia abans i que era necessària per noliejar els vaixells després de la seva construcció. El nostre objectiu va ser fer comprendre a l'espectador com funcionava l'edifici evocant l'ambient original del seu ús. A aquest efecte vam fer servir dues estratègies. En primer lloc plantejàvem la construcció d'enormes caixes de llum que reproduïen el paisatge original del litoral barceloní en dos dels finestrals de façana; en segon lloc vam decidir reconstruir escenogràficament els cascos invertits de vaixells en construcció de manera que formaven pavellons que concentraven dins seu la major part de projeccions, plafons, vitrines i peces exposades amb requeriments específics de conservació, de manera que no obstaculitzessin la percepció de l’espai. D'aquesta manera restablíem, almenys de manera simbòlica, la història de l'edifici i utilitzàvem recursos dramàtics que fessin de la visita un moment vivencial, una experiència de més dinamisme.

El recorregut s'inicia i s'acaba en un gran vestíbul de planta circular de 26 metres de diàmetre. Aquest espai està dedicat a la gran protagonista del discurs: la mar. Inclou cites d'escriptors sobre la mar, projeccions que utilitzen una tecnologia especial sobre els estats de la mar, i estacions de consulta interactiva que permeten al visitant accedir a la col·lecció o donar la seva opinió sobre el museu. El primer àmbit es dedica a la lluita per l'hegemonia sobre la Mediterrània; el segon està dedicat a la interpretació de la Galera Joan d'Àustria (la peça més gran del museu), que inclou una projecció en 3D que representa una batalla naval; el tercer es dedica a la navegació i la construcció de vaixells, un espai més tranquil amb interactius i zona de descans; el quart àmbit explica l'aparició de noves tecnologies com el vapor; i el cinquè àmbit es dedica al litoral i a les transformacions del front marítim de Barcelona. Finalment hi ha un espai dedicat al present, a través de pantalles interactives i campanes de so que relaten els testimonis de persones que avui dia es dediquen a professions relacionades amb el mar.

A més d'aquest recorregut, vam proposar una xarxa d'espais polivalents i didàctics que acollissin totes les activitats especials i en grup que es realitzen al museu, de manera que es poguessin realitzar entre els vaixells i les peces originals sense entorpir la visita. A l'espai de façana plantegem la recreació escenogràfica d'una nau perquè es permetés al públic fer el que és impossible a la resta del museu per raons de conservació: pujar a la nau i aprendre com funciona. També vam proposar integrar al discurs el restaurant com a centre d'interpretació a nivell gastronòmic, i finalment vam plantejar el desenvolupament d'una aplicació mòbil que actués d'audioguia.

Web Museu Marítim de Barcelona